Vi har vandrat vidare mot nya mål

Tack för denna tid!

Vi på Meetod har vid sidan av våra konsultuppdrag haft som ambition att ta fram digitala produkter. Detta har vi nu lyckats med i så hög grad att vi valt att lägga allt vårt fokus på vårt kärleksbarn Boards on fire.

Vi tackar alla fina kunder som vi har haft förmånen att jobba med via Meetod. Det har varit många och varierande uppdrag där vi har kunnat bidra till att göra den digitala världen lite bättre.

Vi finns fortfarande kvar!

Även om Meetod är avvecklat så finns personerna bakom så klart kvar, om än i nya roller i ett nytt bolag.

Så om du har några frågor eller vill ha kontakt så gör du det bäst via Gabriel Svennerberg på gabriel@meetod.com.